company logo

Nyheter

Legekontoret

Sommerferieavvikling

Sommerferieavvikling.

Soladoktoren har startet med ferieavvikling. Vi har åpent hver dag gjennom hele sommeren, men vil ha redusert kapasitet. Vi ber om at konsultasjoner og blodprøvetaking som kan vente, utsettes til september. Vi ber om forståelse for at det kan være noe lengre ventetid både på legetimer samt økt ventetid ved undersøkelser.

Vi vil oppfordre alle til å bruke e-konsultasjon samt reseptfornyelse og online timebestilling hvor det er mulig.

Fra 27. juni til 5. august vil vi ha følgende telefontider:

Mandag til torsdag 08-10 og 13-15.

Fredag 08-12

Vi har ledige ø-hjelpstimer hver dag. Vi ber om at de som trenger ø-hjelp forsøker å ringe mellom kl 08-09.