company logo

Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Lege Dan Skoglund har ledige plasser på fastlegelisten

Lege Dan Skoglund har åpnet listen og har nå mulighet for flere pasienter. Foreløpig er taket på 700 da Dan for tiden er i deltids foreldrepermisjon og fra 1. januar vil ha enkelte dager med kommunale arbeidsoppgaver. Det er god kapasitet på kontoret og kort ventetid.

Du kan skifte fastlege på helsenorge.no eller ved å trykke her.