company logo

Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Eva Skoglund skal 6 mnd. på SUS

Dr. Skoglund skal som ledd i obligatorisk spesialisering i allmennmedisin i 6 mnd. vikariat på SUS fra desember 2022. Hun har vikar i mars, april, mai og juni. I januar og februar vil kollega dekke øyeblikkelig hjelp og hastesaker som ikke kan vente til vikar er på plass.