company logo

Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Influensavaksine

Vi har fått inn årets influensavaksiner

Nå kan alle pasienter som defineres som risikopasient for influensa komme innom Soladoktoren for å bli vaksinert mot influensa. Vi har og tilgjengelig vaksine for pasienter utenfor risikogruppen

Ekstra viktig å vaksinere seg denne sesongen

Omtrent 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper for alvorlig influensa. I tillegg er det rundt 400 000 som jobber nær pasienter i helsetjenesten.

– Det er usikkert når neste influensautbrudd vil komme. Det er lenge siden influensaen har vært her, men når vi nå blir mer sosialt aktive og reiser mer forventer Folkehelseinstituttet at mange blir syke kommende vinter. Det er derfor ekstra viktig at risikogrupper og andre målgrupper tar vaksine i høst, understreker Stoltenberg.

Disse målgruppene anbefales vaksine

Barn og voksne i medisinske risikogrupper:

 • personer over 65 år
 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer
 • personer med kroppsmasseindeks over 40
 • gravide i 2. og 3. trimester
 • NY GRUPPE: barn fra seks måneder til fem år som er født prematurt, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet

Andre målgrupper:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt
 • de som bor sammen med personer med nedsatt immunforsvar
 • svinerøktere og andre personer med jevnlig kontakt med levende griser

Gratis for målgruppene

Influensavaksinen er gratis for alle målgruppene. Vaksinering via kommunens egne tilbud er gratis. Ved vaksinering hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner. For barn under 16 år og personer med frikort vil vaksinering være gratis også hos fastlegen.

Ingen grupper frarådes å vaksinere seg mot influensa. Personer som ikke tilhører målgruppene må imidlertid selv betale for både vaksine og vaksinering. Dette koster 300 kr ved Soladoktoren.

Informasjon fra myndighetene

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Les på hjemmesidene i din kommune hvor du kan be om å bli testet.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Kilde: fhi.no (15.06.2020 kl. 15:00)

Mer informasjon og råd finner du på fhi.no og helsenorge.no. Der vil du finne svar på de fleste spørsmål, og kontaktinfo til informasjonstelefonen for koronaviruset.

Kontakt med legekontoret

Det er ønskelig at pasienter som ikke har behov for å ringe til fastlegen/legekontoret kommuniserer digitalt.

Ved å kommunisere digitalt bidrar du til at de som trenger å snakke med lege/legekontor kommer raskest mulig igjennom på telefon.